dijous, 18 de març de 2010

Breu resum de les actuacions municipals arran de la tempesta


Us faig cinc cèntims de la reunió d’ahir de tots els grups municipals del nostre ajuntament que donarà el contingut a un ple extraordinari que farem el proper dimecres:

Ple suport i reconeixement a tot el personal voluntari i treballadors municipals que varen dedicar el seu esforç a mitigar les conseqüències de la tempesta.


Donar suport els nostres ciutadans en el procés de denuncia i reclamació be a traves del Consell Comarcal o per altres mitjans.

L’ajuntament farà un seguiment acurat dels treballs de Fecsa de manera que el que ara han fet provisional no esdevingui definitiu, igualment amb telefònica en tant que encara hi ha gent sense aquest servei, s’ha demanat que el tècnic de protecció civil es centri en aquestes tasques.


Neteja dels terrenys de l’ajuntament , hem aconseguit que l’alcalde es comprometi a que abans de l’estiu estiguin nets majoritàriament, a nosaltres en hagués agradat un acord mes concloent i que es parles de tots els terrenys , però va argumentar el seu cost, era convenient també aconseguir el consens., també es va comprometre amb els camins.


A part dels contenidors que ja s’han posat excepcionalment per recollir la brossa verda, s’acudirà a la llar d’aquelles persones que tinguin problemes per edat o mobilitat per portar els contenidors, també es cercaran subvencions per neteja el bosc.


L’ajuntament farà complir la normativa estrictament respecta el manteniment dels terrenys amb un termini de temps prudencial.


Des de els servei socials s‘atendran especialment les necessitats de les persones desfavorides per la tempesta.


A traves del Consell Municipal de Urbanitzacions i amb l’aportació especialment dels tècnics d’emergències, es valorarà i es millorarà els procediments d’actuació

En sumarem el manifest dels pobles gironins, que ja habreu seguit per la televisio i la premsa

Es un petit resum, si alguna persona vol mes aclariments ja sabeu que estic a la vostre disposició i també de ben segur la resta de persones que varem participar