divendres, 15 de gener de 2010

Veïns i veïnes del meu poble:

Ahir em varem trametre la notificació del jutjat per la qual m'han citat com a imputat en diligències prèvies pel tema de l'Hacienda.

El fiscal considera que el permís d'obra del 28 de juny 2006, que vaig votar favorablement per fer un moviment de terres i refer la coberta de la Hacienda, eren obres per a fer un restaurant en sòl no urbanitzable, en tant que posteriorment es permet l’ús de restauració i la Junta de govern local (de la qual era membre, però no vaig votar a favor) els dóna els oportuns permisos per a fer les festes.

Segons el fiscal, jo en data 28 de juny de 2006 ja coneixia que aquelles obres eren per a fer un restaurant perquè existeix, segons ell, un informe previ de l’arquitecte municipal de data 8 d’octubre de 2007.

Està clar que l’informe de l’arquitecte és posterior a la data del permís d’obra i motivat per una inspecció urbanística a petició meva com a portaveu del PSC i del regidor d’ICV de data 20-07-2007. Aquesta petició d´inspecció la demanem degut a què La Hacienda sol·licita un permís per instal·lar un dipòsit de gas i constatem que ho demanen per la cuina del restaurant, el qual també ens oposem.

Aquell permís d'obres del 2006 estava informat positivament per l'arquitecte municipal i el secretari de l'ajuntament, el que vol dir que segons els tècnics complia tota la legalitat.

Ara demostrarem davant del jutge, que vaig votar favorablement per donar permís per un moviment de terres i refer una coberta amb els informes positius dels tècnics, més encara quan les ventades del 2006 havien desfet la coberta que tenien, i que després de la tempesta va caldre la intervenció dels bombers i de la policia per desenrunar.

Igualment, de la reiteració de festes que es varen fer sota l'aixopluc de festes privades amb autorització de la junta de govern local, no varen comptar amb la meva autorització, només amb el vot positiu dels representants de CiU i ERC per això mateix el fiscal no ha demanat la meva imputació per aquest motiu.

Tot això serà més que suficient per a fer prevaler la meva innocència en els fets que el fiscal m'imputa, confio plenament en la decisió que tindrà el jutge i en la justícia en general.

He volgut ser el primer en donar-vos aquesta notícia que per mí i la meva família no és bona ni grata, tampoc pels meus companys i companyes de partit, i segur que per molts i moltes de vosaltres, però estic convençut que només la transparència farà que ens atorgueu la vostra confiança i també així podrem aclarir el meu paper en els fets succeïts i ajudar a la justícia.

Pere Vega
Regidor i Portaveu del grup municipal del PSC