dissabte, 4 de desembre de 2010

La màgia de CiU fa desaparèixer els 27 milions de les antigues pessetes que els propietaris del restaurant “ La Hacienda “ volien donar al nostre poble.

Mentre escrivia aquest article no podia evitar que em vingués al cap la visió d’aquells mags que darrera una tela negra feien desaparèixer persones o objectes davant d’uns espectadors que es quedaven pasmats davant d’aquella màgia.


Ara, amb el controvertit restaurant de “ La Hacienda “ ens ha succeït el mateix, en el darrer ple varem preguntar com estava la cessió, que sempre l’equip de govern havia promès en altres plens que aconseguiria d’ aquell restaurant. Ells deien que aportarien molts beneficis per al nostre poble, que havien aconseguit 27.000.000 de pessetes, fins i tot ens varen estimar unes al•legacions a on demanàvem que aquells diners servissin per l’ampliació de l’escola bressol.Dons bé, ha desaparegut el conillet...... en el darrer ple ens varen contestar que ara ja no rebríem aquests diners, en tant que havia canviat la llei, però que el propietari tenia la voluntat de donar aquests recursos al nostre poble (reproduïm la resposta per tal que no diguin que la tergiversem, com acostumen a fer ).Tenint en compte la seva afirmació, i en tant que no hi ha cap legislació que prohibeixi fer una donació, ara hem fet una instància per tal que acceptin aquesta voluntat i aquests diners....... sortirà el conillet ara de sota la txistera o romandrà desaparegut per a sempre.De moment, la despesa més important que fa el nostre ajuntament durant l’any en hostaleria és la festa dels avis. L’han fet en aquest establiment que, recordem, no ha pagat cap impost en els darrers tres anys. La nostra pregunta: no hi havia cap altre restaurant en el nostre poble al corrent de les seves obligacions?L’equip de govern ha manifestat en diferents ocasions que el Restaurant “La hacienda“ aportaria a les arques municipals uns 30 milions de pessetes, fins i tot a la contesta d’unes al•legacions a on demanàvem que aquests diners s’adrecessin a l’ampliació de l’escola bressol, varen estar conformes. Com està aquesta cessió?

En referència a l’aportació a les arques municipals d’una certa quantitat per part del Restaurant la Hacienda, hem de dir que aquesta aportació no es possible segons llei, malgrat el desig dels propietaris. Obligacions que es plantejaven al principi a la propietat per part d’aquet Ajuntament no s’han pogut concretar degut a la mateixa llei. El decret Llei de Catalunya 1/2010 en el seu Article 104 Publicitat i obligacions dels convenis urbanístics ha acotat la redacció del mateixos sota els següents criteris : 4. Els convenis urbanístics obliguen exclusivament les parts que els han signat,i en cap cas no condicionen les competències públiques en matèria de planejament urbanístic, les quals no poden ésser objecte de transacció, i no poden comportar per a les persones propietàries obligacions o càrregues addicionals o més costoses que les establertes per la legislació aplicable.